Το ΚΕΑΔ
  Πληροφορίες
  Θέσεις Εργασίας
  Πολιτική Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας
  Συνδέσεις
Δίκτυο
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
   
<< Οικοσελίδα / Το ΚΕΑΔ / Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, και το Γραφείο Προγραμματισμού, στην προσπάθεια τους για αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας της Κύπρου, έχουν ιδρύσει το Κυπριακό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) ή Cyprus Research and Academic Network (CYNET) το οποίο αποσκοπεί στην δημιουργία υποδομής διαδικτύου και παροχής προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χρήστες για υποστήριξη και αναβάθμιση της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην Κύπρο. Η υποδομή διαδικτύου υποστηρίζει τη διασύνδεση του ΚΕΑΔ με το Ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο GEANT στο 1+1Gbps, και εσωτερικά τη διασύνδεση με πολύ ψηλές ταχύτητες και παροχή προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσιών.

Προτού αυτονομηθεί, το ΚΕΑΔ λειτουργούσε σαν λογική οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1993, με Διευθυντή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων.

2007, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Τελευταία Ενημέρωση: 6/10/2014
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ