Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
   
<< Οικοσελίδα / Επικοινωνία
Πληροφορίες Επικοινωνίας

Γενικές Πληροφορίες

Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο
Φ/δι Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Κ. 20537
1678 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 895254
Τηλεμ. +357 22 895494
Η-ταχυδρομείο: secretariat@cynet.ac.cy
Ιστοσελίδες: www.cynet.ac.cy

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Για τεχνική υποστήριξη εντός ωρών εργασίας (8.00-14.30 – M-F)
Τηλ. +357 22 894444, +357 22 895252, +357 22 895253
Η-ταχυδρομείο: noc@cynet.ac.cy

Για τεχνική υποστήριξη εκτός ωρών εργασίας (μόνο για άκρως επείγοντα και σοβαρά περιστατικά διασύνδεσης) (14.30 – 07.59 – M-F, Full-Day on Weekends)
Tηλ: +357-99536858
Η-ταχυδρομείο:noc@cynet.ac.cy

Υποβολή Παραπόνων

Τηλ. +357 22 895252
Τηλεμ. +357 22 895494
Η-ταχυδρομείο: secretariat@cynet.ac.cy

 

2007, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Ημερομηνία Κατασκευής Ιστοσελίδας: 5/4/2004
Τελευταία Ενημέρωση: 11/04/2017
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ