Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
   
<< Οικοσελίδα / Σχετικά

Σχετικά με τις ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες αυτές αποτελούν τη νέα παρουσία του ΚΕΑΔ στο Διαδίκτυο. Η πρώτη παρουσίαση τους έγινε τον Απρίλιο του 2004.

Η παρουσία αυτή έγινε κατορθωτή με τη βοήθεια της Ομάδας E-Services του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία και ανέλαβε το σχεδιασμό των ιστοσελίδων.

 
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών των ιστοσελίδων ανήκουν στο ΚΕΑΔ.
 
 

© 2005, ΚΕΑΔ
All rights reserved

Ημερομηνία Κατασκευής Ιστοσελίδας: 11/11/2004

Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2005

Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ