Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
  Κανονισμός Χρήσης
  Κέντρο Διαχείρισης
  Κίνηση Δικτύου
  Εργαλεία
 
Χάρτες
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
   
<< Οικοσελίδα / Δίκτυο / Κέντρο Διαχείρισης
Κέντρο Διαχείρισης
 

Το Κέντρο Διαχείρισης του ΚΕΑΔ υποστηρίζεται και από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα μέλη του ΚΕΑΔ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης για τεχνική υποστήριξη.

Τηλ. +357 2289 2130
Τηλεμ. +357 22 894434
Η-ταχυδρομείο: noc@cynet.ac.cy

 

© 2005, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Ημερομηνία Κατασκευής Ιστοσελίδας: 5/4/2004
Τελευταία Ενημέρωση: 08/10/2009
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ