Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
Υπηρεσίες
Μέλη
Νέα
Πολιτική Περιβάλλοντος
Επικοινωνία
   
Οικοσελίδα

Πολιτική Περιβάλλοντος

Η λειτουργία όλων των οργανισμών έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον! Τα Εθνικά Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Δίκτυα όμως, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΑΔ, έχουν το πλεονέκτημα να είναι σε μια ιδανική θέση γιατί μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και της ευρύτερης κοινότητας από την λειτουργία του οργανισμού. Το ΚΕΑΔ καλείται να εμπλουτίζει και να ενημερώνει το φάσμα υπηρεσιών του με τις πιο ανεπτυγμένες και προηγμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας υψηλότερες ταχύτητες δικτύου. Ωστόσο η παροχή προηγμένων υπηρεσιών (όπως Software Defined Networking, ενοποιημένες υπηρεσίες διαδίκτυο, τηλεφωνία μέσω IP/VOIP κτλ), λαμβάνουν σημαντικό μέρος στην επιχειρησιακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του ΚΕΑΔ. Έτσι αξιοποιώντας τόσο τη υφιστάμενη υποδομή του, όσο και την ιδανική θέση που κατέχει στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μπορεί να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη παροχή αυτών των υπηρεσιών μέσω δικτυακών τεχνολογιών, μεθόδων και επιστημονικών εξελίξεων που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική αειφόρο/βιωσιμότητα. Το ΚΕΑΔ αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακοί πόροι του πλανήτη είναι περιορισμένοι και ότι η λειτουργία της πλειοψηφίας του εξοπλισμού που αξιοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών του, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά. Ως εκ τούτου, το ΚΕΑΔ αντιλαμβάνεται την ευθύνη του για τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεσμεύεται να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό, να ελέγχει και να μειώσει τα αέρια Θερμοκηπίου και την επίδραση τους στο περιβάλλον καθώς και να θέσει στόχους για συνεχή βελτίωση. Για να συμβάλει στην μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, το ΚΕΑΔ σκοπεύει να :

 • Δημιουργήσει μια αποτελεσματική και προληπτική περιβαλλοντική προστασία μέσα από τη συνεχή ενημέρωση, τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων και των μελών του σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατάρτισής τους αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον
 • Στηρίζει την εκτέλεση και υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων από τους υπαλλήλους και τα μέλη του για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (όπως την εκτέλεση ελέγχων αερίων θερμοκηπίου, να αναλύει τα αποτελέσματα και να εντοπίζει τομείς για βελτίωση, καθώς επίσης και να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα αποβλήτων με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού, όταν είναι δυνατόν)
 • Μειώσει την κατανάλωση ενέργειας συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή του απόδοση.
 • Προωθήσει τη χρήση των κατάλληλων υπηρεσιών ΤΠΕ ως μια περιβαλλοντικά θετική εναλλακτική λύση και να συμμετέχει σε δραστηριότητες προκειμένου να ερευνηθούν νέες καινοτομίες στην Πράσινη ΤΠΕ (Green ICT).
 • Το ΚΕΑΔ επιδιώκει να μειώσει τις επιπτώσεις του οργανισμού στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να διερευνήσει καλύτερους τρόπους για να υιοθετηθεί τη «Πράσινη Σκέψη»/ «Green Thinking», ως μέρος της εργασιακής νοοτροπίας του οργανισμού.

  Παρουσίαση που έγινε στους συνδρομητές του ΚΕΑΔ στις 29/4/2015.

  © 2007, ΚΕΑΔ
  All rights reserved

  Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ