Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
Υπηρεσίες
  Διασύνδεση
  Αναφορά Προβλημάτων
  Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
  Πιστοποιητικά/Certificates
  EduRoam
  EumedGrid Support
  EumedConnect2
  TERENA
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
<< Οικοσελίδα / Υπηρεσίες / Διασύνδεση
Αίτηση για Διασύνδεση στο ΚΕΑΔ
 

Διαδικασία διασύνδεσης

  1. Ο αιτούμενος συμπληρώνει και υπογράφει την Αίτηση για Διασύνδεση ή αναβάθμιση υφιστάμενης σύνδεσης και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών τα οποία αποστέλλονται στο τηλεμοιότυπο 2289 5494.

  2. Αφού εγκριθεί η αίτηση, ο αιτούμενος καλείται να ζητήσει από το ΚΕΑΔ ή από κάποιον άλλο παροχέα τη διασύνδεση του δικτύου του με τον διακομιστή του ΚΕΑΔ. Για την παροχή του τοπικού κυκλώματος από το ΚΕΑΔ ο αιτούμενος συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Τοπικό Κύκλωμα) από το ΚΕΑΔ.

  3. Με τη συμπλήρωση αυτής της εργασίας, το Κέντρο Διαχείρισης του ΚΕΑΔ ενημερώνει τον αιτούμενο για τις απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση της διασύνδεσης.

 

2007, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Ημερομηνία Κατασκευής Ιστοσελίδας: 5/4/2004
Τελευταία Ενημέρωση: 12/09/2017
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ