Το ΚΕΑΔ
Δίκτυο
Υπηρεσίες
  Διασύνδεση
  Αναφορά Προβλημάτων
  Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
  EumedGrid
Μέλη
Νέα
Επικοινωνία
<< Οικοσελίδα / Υπηρεσίες / Αναφορά Προβλημάτων
Αναφορά προβλημάτων
 

Τα μέλη του ΚΕΑΔ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης για τεχνική υποστήριξη.

Τηλ. +357 22 892130
Τηλεμ. +357 22 894434
Η-ταχυδρομείο: noc@cynet.ac.cy

 

 

© 2007, ΚΕΑΔ
All rights reserved
Ημερομηνία Κατασκευής Ιστοσελίδας: 5/4/2004
Τελευταία Ενημέρωση: 08/10/2009
Οικοσελίδα ΚΕΑΔ Οικοσελίδα ΚΕΑΔ