Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο
Φ/δι Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Κ. 20537
1678 Λευκωσία

Τηλ. +357 22 895254
Τηλεμ. +357 22 895494
Ηλ. Ταχυδρομείο: secretariat@cynet.ac.cy

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 14:30

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Για τεχνική υποστήριξη εντός ωρών εργασίας (8.00-14.30 – Δε – Πα)
Τηλ. +357 22 894444, +357 22 895252, +357 22 895253
Ηλ. Ταχυδρομείο: noc@cynet.ac.cy 

Για τεχνική υποστήριξη εκτός ωρών εργασίας (μόνο για άκρως επείγοντα και σοβαρά περιστατικά διασύνδεσης) (14.30 – 07.59 – Δε – Πα και Σαββατοκύριακα)
Tηλ: +357-99536858 
Ηλ. Ταχυδρομείο:noc@cynet.ac.cy

Υποβολή Παραπόνων

Τηλ. +357 22 895252
Τηλεμ. +357 22 895494
Ηλ. Ταχυδρομείο: secretariat@cynet.ac.cy