Ποιοι είμαστε

Γενικές πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, και το Γραφείο Προγραμματισμού, στην προσπάθεια τους για αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας της Κύπρου, έχουν ιδρύσει το Κυπριακό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) ή Cyprus Research and Academic Network (CYNET) το οποίο αποσκοπεί στην δημιουργία υποδομής διαδικτύου και παροχής προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χρήστες για υποστήριξη και αναβάθμιση της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην Κύπρο. Η υποδομή διαδικτύου υποστηρίζει τη διασύνδεση του ΚΕΑΔ με το Ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο GEANT στo 2+2 Gbps, και εσωτερικά τη διασύνδεση με πολύ ψηλές ταχύτητες και παροχή προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσιών.

Προτού αυτονομηθεί, το ΚΕΑΔ λειτουργούσε σαν λογική οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1993, με Διευθυντή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων.

Θεσμικό Πλαίσιο του ΚΕΑΔ

Για τη διαχείριση του ΚΕΑΔ, έχει δημιουργηθεί ένας νέος αυτόνομος Οργανισμός, ο οποίος διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπηρεσίες του ΚΕΑΔ και Μελλοντικά Σχέδια

  1. Υπηρεσίες πρώτης γενεάς που περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το συνηθισμένο Internet, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mai), υπηρεσία μεταφοράς και απεικόνισης σελίδων υπερκειμένου (www), η χρήση ενός απομακρυσμένου υπολογιστικού συστήματος (telnet), και η μεταφορά αρχείων από/προς απομακρυσμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (FTP).
  2. Υπηρεσίες δεύτερης γενεάς, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (video conferencing), τηλεματικής (telematics), υπηρεσίες διαχείρισης εύρου ζώνης (managed bandwidth services). Αυτή η κατηγορία περιέχει προχωρημένες και πειραματικές υπηρεσίες (research internet).
  3. Υπηρεσίες τρίτης γενεάς, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (real time). Παραδείγματα των πιο πάνω υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο μεγάλης ευκρίνειας (high definition), όπως x-rays και high definition TV, καθώς και υπηρεσίες της δεύτερης γενεάς, χωρίς όμως τους περιορισμούς που επιβάλλει το δίκτυο λόγω αργοποριών (high bandwidth research internet).

Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής ΚΕΑΔ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

  • Ανδρέας Ανδρέου, Εκπρόσωπος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας – Πρόεδρος
  • Δρ. Βάσος Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου – Αντιπρόεδρος
  • Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή της ΑΤΗΚ – Γραμματέας
  • Χρίστος Χαραλάμπους, Αναπλ. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου – Ταμίας
  • Ανδριάνα Αχιλλέως, Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Μέλος
  • Γιώργος Κωμοδρόμος, Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕΑΔ είναι ο Δρ. Κόννης Γεώργιος.