Ημερίδα Cloud Workshop for Universities and Academic Institutions την οποία διοργανώνει η Microsoft σε συνεργασία με το ΚΕΑΔ

Ημερίδα Cloud Workshop for Universities and Academic Institutions την οποία διοργανώνει η Microsoft σε συνεργασία με το ΚΕΑΔ

H ημερίδα απευθύνεται σε ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, καθώς και στις Υπηρεσίες Πληροφορικής Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Το Azure Cloud Computing επιταχύνει την έρευνα παγκοσμίως παρέχοντας ότι χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε.

Μια ανοιχτή, ευέλικτη, ασφαλής πλατφόρμα, υποστηρίζοντας πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία και πλαίσια. Χιλιάδες χρήστες των πανεπιστημίων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες Cloud της Microsoft Azure μέσω της κοινής συμφωνίας-πλαισίου GΙANT IaaS, μεταξύ GΙANT και ΚΕΑΔ.

Θα είναι μια ημερίδα, λοιπόν, όπου θα γίνει παρουσίαση του Azure GΙANT Framework Agreement, τα οφέλη που μπορείτε αποκομίσετε μέσω της συνεργασίας αυτής, καθώς και τον τρόπο και που θα μπορείτε να το αποκτήσετε. Θα παρουσιαστούν, επίσης, λύσεις μέσω του Azure οι οποίες απευθύνονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Για εγγραφή στην ημερίδα (το αργότερο μέχρι τις 26/3/2018), παρακαλώ όπως ακολουθήστε τον σύνδεσμο Microsoft Events (English).