Αίτηση για Διασύνδεση

Διαδικασίες διασύνδεσης:

  1. Ο αιτούμενος συμπληρώνει και υπογράφει την Αίτηση για Διασύνδεση ή Αναβάθμιση της Υφιστάμενης Σύνδεσης φόρμα και τους Γενικούς Όρους και Προυποθέσεις παροχής Υπηρεσιών.

  2. Αφού εγκριθεί η αίτηση, ο αιτούμενος καλείται να ζητήσει από το ΚΕΑΔ ή από κάποιον άλλο παροχέα τη διασύνδεση του δικτύου του με τον διακομιστή του ΚΕΑΔ. Για την παροχή του τοπικού κυκλώματος από το ΚΕΑΔ ο αιτούμενος συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Τοπικό Κύκλωμα).

  3. Με τη συμπλήρωση αυτής της εργασίας, το Κέντρο Διαχείρισης του ΚΕΑΔ ενημερώνει τον αιτούμενο για τις απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση της διασύνδεσης.

Αίτηση για Διασύνδεση ή Αναβάθμιση της Υφιστάμενης Σύνδεσης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Τοπικό Κύκλωμα)

 

Αίτηση για Διασύνδεση ή Αναβάθμιση της Υφιστάμενης Σύνδεσης*

*Απαραίτητο